På rette kurs

Mål om dygtiggørelse

Personaleudvikling er på JSU et væsentligt element således at istitutionen:

  • kan yde den bedst mulige indsats i forhold til den enkelte unge
  • til stadighed kan udvikle sig optimalt
  • kan vedblive at leve op til de krav, der løbende stilles os
  • er omstillingsparat i forhold til fremtidens målgruppe
  • fastholder fokus på et godt pædagogisk og hjemligt miljø
  • fastholder fokus på et ordentligt arbejdsmiljø.

Et centralt mål er således hele tiden at dygtiggøre os ift. målgruppen og ift. institutionens fortsatte eksistens og berettigelse, men samtidig også for at kunne bidrage til den samlede faglige udvikling indenfor det sociale ungeområde. Dette foregår både individuelt og som samlet personalegruppe.

JSU har fx i alle årene haft en politik om ikke at udøve magtanvendelse, og som metoderedskab til så også at kunne udøve denne politik i praksis, har vi fokuseret på konflikthåndtering.


Metoden går i al sin enkelthed ud på det princip, at når en konflikt med en ung vurderes til at bevæge sig mod en potentiel magtanvendelse, trædes der aldrig et skridt frem, men to tilbage.


JSU har derfor også gennem årene anvendt mange personaleressourcer på løbende at deltage i konferencer og kurser vedr. konflikthåndtering med bl.a. psykolog Bo Hjelskov Elvèn, og senest har vi, i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) og BranceArbejdsmiljøRådet (BAR) deltaget i et arbejdspladslaboratorium vedr. vold som udtryksform.
Magasinet Vi gjorde (også) noget ved volden kan downloades på:
www.voldsomudtryksform.dk

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Kontakt​oplysninger

​JOSEPHINE SCHNEIDERS UNGDOMSBOLIGER

Korsgårdsvej 11a
​2920 Charlottenlund

Klik her for rutevejledning

Telefon: 39 63 59 71

E-mail: jsu@jsu.dk

Forstander: Carina Hasselby

Tlf. 40568667

E-mail: chay@gentofte.dk​​

JSU

Læs her om institutionens rammer og struktur, institutionstype,

målgruppe, evalueringsrapporter og mulige ledige stillinger